Individuální přístup

Individuální přístup

PODLE VAŠEHO NÁVRHU

Individuální přístup je naším plusem pro realizování Vašeho projektu. Naším cílem je nalezení řešení podle Vašeho vlastního projektu, podle Vašich  požadavků, potřeb a přání všech členů rodiny – uživatelů Vašeho nového domova.

Váš nový rodinný dům bude natolik jedinečný, jako jste jedineční Vy. Co dům to originál. Společnou snahou společnosti vyrábějící montované domy D.E.E.D. je návrh a vytvoření kvalitního, ekonomicky efektivního díla. Klademe důraz na zdravé bydlení v příjemném vnitřním prostředí.

Individuální přístup pro nás znamená poskytnout Vám komplex služeb, který Vás provede celým procesem od počátečních studií domu přes projekční a inženýrskou činnost, vyřízení nutné administrativy a legislativy bez zbytečných komplikací až po zdárné dokončení výstavby a následného užívání Vašeho nového rodinného domu.

Zpracování architektonické studie – Zpracujeme Vaši architektonickou studii či návrh, nebo Vám vytvoříme novou studii sami dle Vašich individuálních požadavků a dle konkrétních souvislostí a vazeb na okolí.

Vytvoření cenové nabídky – Dříve než se rozhodnete pro realizaci svého bydlení s námi, znáte konečnou cenu na výrobu, montáž a dokončení Vašeho rodinného domu v předem dohodnuté variantě dokončení od tzv. hrubé stavby po variantu domu na klíč. S námi tak máte jistotu konečné a pevné ceny domu po celou dobu průběhu příprav a vlastní realizace stavby. Tato cena je smluvně garantována.

Technická a projekční činnost – Zhotovíme projektovou dokumentaci ve všech potřebných stupních pro stavební řízení a následnou realizaci. Součástí dokumentace je projekt základové desky případně podsklepení a projekt inženýrských sítí.

Finanční poradenství – Pokud nemáte vyřešený způsob financování stavby, poskytneme Vám pomoc s výběrem vhodného finančního produktu. Tato služba Vám ponechává svobodu v rozhodování v tom, která banka a jaký produkt je pro Vás nejvhodnější. Poskytneme Vám veškerou součinnost s vyřizováním úvěrů, dokládáním věrohodnosti a reálnosti projektu atd.)

Montáž a dokončení domu – Termín zahájení výroby, montáže a dokončení domu je s Vámi předem konzultovaný, aby vyhovoval jak Vašim potřebám, tak našim kapacitním možnostem.
Kvalifikovaní pracovníci provedou montáž domu na předem zhotovenou základovou desku. (Zhotovení základové desky si můžete zajistit sami, nebo nám můžete svěřit zajištění jejího položení.) Za 3 měsíce od zahájení montáže je dům kompletně dokončený, uklizený a připravený k okamžitému užívání. Všechny stavební a dokončovací práce jsou prováděny kvalifikovanými řemeslníky a subdodavatelské práce jsou dodávány odbornými firmami, jež mají letité zkušenosti s realizací dřevostaveb – montovaných domů.

Stavební dozor – dřevostavby D.E.E.D. jsou továrními výrobky. Celý proces od projektových příprav přes výrobu a následnou montáž je certifikován a všechny postupy jsou průběžně přísně kontrolovány. Díky tomu máte u nás garantovanou stálou kvalitu provádění výroby, montáže a dokončovacích prací bez ohledu na roční období. Pokud chcete mít  i tak jistotu nebráníme Vám a rádi Vám zajistíme i nezávislý stavební dozor z řad autorizovaných inženýrů a techniků specializujících se na dřevostavby, montované domy.

Záruční a pozáruční servis – Při předání domu Vás seznámíme se všemi instalovanými technologiemi, s jejími návody, s údržbou Vašeho domu atd. Na nosnou konstrukci domu poskytujeme záruční dobu 30 roků. Na ostatní vybavení domu poskytujeme záruční doby garantované jejich dodavateli. Po prvním roce užívání provádíme záruční prohlídky Vašeho domu v předem dohodnutém termínu. Jsme tedy ve stálém kontaktu s Vámi i po předání stavby.

prohlédněte si inspirační katalog
Všechny dřevostavby lze jednoduše upravit dle vašich přání a požadavků
zobrazit inspirační katalog