Vývoj nové konstrukční stěny pro použití ve veřejných budovách

Vývoj nové konstrukční stěny pro použití ve veřejných budovách

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009989 Vývoj nové konstrukční stěny pro použití ve veřejných budovách je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj.

prohlédněte si inspirační katalog
Všechny dřevostavby lze jednoduše upravit dle vašich přání a požadavků<
zobrazit inspirační katalog